Link


 
Angielski RosyjskiNiemieckiUnia Europejska Szlak Piastowski strona www
Prezydent Miasta
Rada Miasta
Miasta partnerskie
Honorowi obywatele
ORP Gniezno
BIP
Szpitale, pogotowie, apteki
Komunikacja
Parkowanie
Straż Miejska
Ochrona Środowiska
Szkolnictwo
Akademickie Gniezno
Świetlice Socjoterapeutyczne
W sieci
Pliki do pobrania


Artykułów: 12136

Odwiedzających: 15591299
 
Aktualności :Informacje InformacjeMiasto MiastoKultura KulturaSport SportRSS 2.0 RSS 2.0OPML OPML
Internet w Gnieźnie na start!
Założenia projektu:
    Projekt zakłada przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży uczącej się w gnieźnieńskich szkołach, pochodzących z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, nie posiadających dostępu do sieci Internet. Projekt zakładał przekazanie Beneficjentom Ostatecznym (BO): 180 osobom – zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem, nabycie przez BO umiejętności korzystania z komputera i Internetu oraz zapewnienie dostępu do Internetu w czasie trwania projektu i przez kolejne 5 lat po jego zakończeniu (do 30 czerwca 2020 roku). Projektowi towarzyszą również działania koordynacyjne, które zakładają utworzenie 5 Lokalnych Centrów Edukacyjnych przy 4 Miejskich Świetlicach Socjoterapeutycznych oraz przy Miejskim Ośrodku Kultury. W ramach LCE odbywały się bezpłatne zajęcia służące nabyciu przez uczestników (100 osób) umiejętności korzystania z komputera i Internetu w stopniu zaawansowanym, a także ich integracji społecznej.
    W ramach działań koordynacyjnych projekt skierowany był do grupy 100 osób – dzieci i młodzieży korzystających na co dzień z Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych oraz do osób starszych w wieku powyżej 50 lat, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych. Z uwagi na trudną sytuację materialną i społeczną oraz posiadane umiejętności z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu są to osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem cyfrowym. Wykluczenie cyfrowe prowadzi do wykluczenia informacyjnego i utrudnionego dostępu do edukacji, co w przyszłości może być przyczyną ich bezrobocia, ubóstwa i wykluczenia społecznego.
    Projekt przewidywał umożliwienie Beneficjentom nabycia umiejętności niezbędnych do aktywnego korzystania z komputera i podstawowego oprogramowania (MS Windows, MS Office, program antywirusowy), a w ramach LCE do poszerzenia tych umiejętności z zakresu posługiwania się edytorami tekstu i arkuszami kalkulacyjnymi oraz programami do obróbki grafiki komputerowej, a także do wykorzystania tych umiejętności w korzystaniu ze światowych zasobów informacji cyfrowej w Internecie.
    W ramach projektu przeprowadzony był cykl szkoleń dla 180 BO z zakresu podstawowej obsługi komputera, oprogramowania oraz bezpiecznego korzystania z Internetu. Szkolenia te były realizowane w I kwartale 2014 roku w wymiarze 10h/osobę (36 grup po 5 osób każda). Projekt również przewidywał szkolenia będące zajęciami uzupełniającymi nabyte przez BO umiejętności – ich podstawową tematyką było korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych, edytorów tekstu, darmowych programów graficznych, itp. Projekt przewidywał realizację szkoleń w wymiarze 48 godzin w każdym LCE (2 godziny tygodniowo w I i II kwartale 2014 roku). Zajęcia te, organizowane w 5 LCE przede wszystkim sprzyjały integracji społecznej, podnoszeniu kwalifikacji, zdobywaniu umiejętności posługiwania się technikami informatycznymi, komunikowaniu się ze światem (również tym wirtualnym), poszerzaniu horyzontów myślowych i wiedzy, a przede wszystkim przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, zapobieganiu pogłębiania się izolacji i poczucia niesprawiedliwości społecznej.

Nabory BO do projektu:
    W I naborze BO były dzieci w wieku 8-10 lat uczące się w klasach II – IV gnieźnieńskich szkół podstawowych, pochodzące z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych. W II naborze brane pod uwagę były dzieci w wieku 7-18 lat, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności: znacznym lub umiarkowanym z tytułu zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu oraz upośledzenia narządu ruchu (03-L lub 05-R). W III naborze rozpatrywane były przypadki dzieci w wieku 7-18 lat, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności: znacznym lub umiarkowanym z tytułu choroby układu pokarmowego, choroby układu krwiotwórczego oraz chorób zakaźnych i odzwierzęcych, zeszpeceń oraz z tytułu schorzeń: endokrynologicznych, metabolicznych, zaburzeń enzymatycznych, a także nieposiadających dostępu do sieci Internet. IV nabór poszerzał kryteria brane pod uwagę w trakcie rozpatrywania wniosków o dzieci w wieku 7-18 lat, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności: znacznym lub umiarkowanym z tytułu całościowego zaburzenia rozwojowego, a także nieposiadających dostępu do sieci Internet.

Przekazanie sprzętu:
    W akcji przekazywania komputerów uczestniczył Prezydent Miasta Gniezna Pan Jacek Kowalski oraz Zastępca Prezydenta Rafał Spachacz. Wraz z komputerami beneficjentom wręczono przewodnik zawierający najważniejsze i niezbędne informacje, a także udzielano instrukcji jak korzystać ze sprzętu. W trakcie dostarczania komputerów osoby, które otrzymały sprzęt, wzruszone dziękowały i podkreślały jak bardzo komputery pomogą im zmienić życie, jak bardzo pomogą dzieciom zdobywać wiedzę i kontaktować się ze światem. Dla wielu z tych dzieci komputery, które otrzymały dzięki akcji, są pierwszymi komputerami, z którymi mają kontakt i pierwszymi, które mają w swoim własnym domu i z których mogą korzystać bez ograniczeń.


Bezpłatne szkolenia komputerowe
    Zakończyły się bezpłatne szkolenia zaawansowane z obsługi komputera organizowane w ramach projektu "Internet w Gnieźnie na start!" od 24 marca do 26 maja 2014 roku w Miejskim Ośrodku Kultury oraz w Miejskich Świetlicach Socjoterapeutycznych. Tematyka zajęć obejmowała: obsługę edytora tekstu; obsługę arkusza kalkulacyjnego; korzystanie z oprogramowania graficznego i tworzenie prezentacji multimedialnych; sieć Internet oraz przywracanie systemu operacyjnego. Dzięki szkoleniom uczestnicy mieli możliwość opanowania i udoskonalenia umiejętności z zakresu obsługi komputerów i internetu.

 
Galeria:

Zdjęcia ze szkoleń komputerowych dla Beneficjentów Ostatecznych projektu:
Zdjęcia ze szkoleń komputerowych dla Beneficjentów Ostatecznych projektu (II tura):

bene1m.jpg bene2m.jpg bene3m.jpg bene4m.jpg bene5m.jpg bene6m.jpg bene7m.jpg bene8m.jpg bene9m.jpg bene10m.jpg bene11m.jpg bene12m.jpg bene13m.jpgprojekt.jpg

 
 
 

Administrator
tel.: +48 61 426 04 34
wiktorkolinski@gniezno.eu
 
 
Urząd Miejski
ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno
tel.: +48 61 426 04 00
e-mail: urzad@gniezno.eu