Link


 
Angielski RosyjskiNiemieckiUnia Europejska Szlak Piastowski strona www
Prezydent Miasta
Rada Miasta
Miasta partnerskie
Honorowi obywatele
ORP Gniezno
BIP
Szpitale, pogotowie, apteki
Komunikacja
Parkowanie
Straż Miejska
Ochrona Środowiska
Szkolnictwo
Akademickie Gniezno
Świetlice Socjoterapeutyczne
W sieci
Pliki do pobrania
 
Aktualności :Informacje InformacjeMiasto MiastoKultura KulturaSport SportRSS 2.0 RSS 2.0OPML OPML
Indywidualizacja procesu dydaktycznego wśród uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 6 w Gnieźnie
    Projekt „Indywidualizacja procesu dydaktycznego wśród uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 6 w Gnieźnie” zakładał realizację specjalnych zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2012/2013. Zajęcia były adresowane do 218 uczniów z klas od I do III, wybranych na podstawie przeprowadzonej wcześniej diagnozy, która pozwoliła zidentyfikować uczniów mających trudności w czytaniu i pisaniu (w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji), z zaburzeniami rozwoju mowy, z wadami postawy, trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, trudności w opanowaniu języka angielskiego. Odrębną grupę stanowiły zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych: zajęcia muzyczne, artystyczne czy przyrodnicze.
    Poza realizacją programu zajęć dodatkowych, projekt przewidywał także doposażenie szkoły w materiały dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt odpowiednio do rozpoznanych potrzeb w ramach przewidzianych zajęć.


logo1.JPGlogo2.JPGProjekt Miasta Gniezna „Indywidualizacja procesu dydaktycznego wśród uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 6 w Gnieźnie” był w 100% finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Całkowita wartość projektu to 98.819,00 złotych.

 
 
 

Administrator
tel.: +48 61 426 04 34
wiktorkolinski@gniezno.eu
 
 
Urząd Miejski
ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno
tel.: +48 61 426 04 00
e-mail: urzad@gniezno.eu