Link


 
Angielski RosyjskiNiemieckiUnia Europejska Szlak Piastowski strona www
Prezydent Miasta
Rada Miasta
Miasta partnerskie
Honorowi obywatele
ORP Gniezno
BIP
Szpitale, pogotowie, apteki
Komunikacja
Parkowanie
Straż Miejska
Ochrona Środowiska
Szkolnictwo
Akademickie Gniezno
Świetlice Socjoterapeutyczne
W sieci
Pliki do pobrania
 
Aktualności :Informacje InformacjeMiasto MiastoKultura KulturaSport SportRSS 2.0 RSS 2.0OPML OPML
W moim mieście Gnieźnie uczę się, rozwijam - nową wiedzę zdobywam
    Projekt „W moim mieście Gnieźnie uczę się, rozwijam - nową wiedzę zdobywam” zakładał realizację specjalnych zajęć pozalekcyjnych w gnieźnieńskich szkołach podstawowych w roku szkolnym 2011/2012. Zajęcia były adresowane do 625 uczniów z klas od I do III, wybranych na podstawie przeprowadzonej wcześniej diagnozy, która pozwoliła zidentyfikować uczniów mających trudności w czytaniu i pisaniu (w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji), z zaburzeniami rozwoju mowy, z wadami postawy i zaburzeniami komunikacji społecznej oraz z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.
    Odrębną grupę stanowiły zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych. Poza realizacją programu zajęć dodatkowych projekt przewidywał także doposażenie szkół w materiały dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt, odpowiedni do rozpoznanych potrzeb w ramach przewidzianych zajęć.
 
  Aktualności projektowe
 
logo1.JPG logo2.JPG    Projekt Miasta Gniezna „W moim mieście Gnieźnie uczę się, rozwijam – nową wiedzę zdobywam” był w 100% finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX , poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Całkowita wartość projektu wynosiła 642.225,34 złotych.

 
 
 

Administrator
tel.: +48 61 426 04 34
wiktorkolinski@gniezno.eu
 
 
Urząd Miejski
ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno
tel.: +48 61 426 04 00
e-mail: urzad@gniezno.eu