Link


 
Angielski RosyjskiNiemieckiUnia Europejska Szlak Piastowski strona www
Prezydent Miasta
Rada Miasta
Miasta partnerskie
Honorowi obywatele
ORP Gniezno
BIP
Szpitale, pogotowie, apteki
Komunikacja
Parkowanie
Straż Miejska
Ochrona Środowiska
Szkolnictwo
Akademickie Gniezno
Świetlice Socjoterapeutyczne
W sieci
Pliki do pobrania


Artykułów: 12136

Odwiedzających: 15591292
 
Aktualności :Informacje InformacjeMiasto MiastoKultura KulturaSport SportRSS 2.0 RSS 2.0OPML OPML
Współpraca z UE
europa.JPG     Poza dużymi inwestycjami w infrastrukturę Miasto Gniezno z powodzeniem korzysta także z finansowania działań społecznych ze środków różnych europejskich programów i agencji. Doskonałym tego przykładem są działania podejmowane w zakresie współpracy Miasta Gniezna z miastami partnerskimi. Gniezno od lat jest aktywnym Beneficjentem Programu Komisji Europejskiej „TOWN TWINNING – Europa dla Obywateli” finansującego właśnie działania z zakresu współpracy  międzynarodowej.
 
Europejska Wioska Miast Partnerskich
flagi1.JPG
wioskam.JPG     Projekt został zrealizowany w terminie od 27 kwietnia do 1 maja 2006 r. Do Gniezna przyjechały w tym czasie delegacje z miast partnerskich: Speyer, Veendam, Roskilde, Esztergom, Anagni, Falkenberg, Radviliskis i Umania.
    Uczestnicy projektu z miast partnerskich umocnili swoją przyjaźń, promowali wzajemne zrozumienie i tolerancję. Dla mieszkańców Gniezna była to okazja do poznania kultury, kuchni, obyczajów, tradycji, muzyki i języka zagranicznych sąsiadów. Do udziału w projekcie zaproszone zostały lokalne informacje turystyczne, zespoły muzyczne, kucharze, studenci, urzędnicy i biegacze.
wioska1m.JPG     „Europejska Wioska Miast Partnerskich” rozpoczęła się od wczesnych godzin porannych wspólnym uczestnictwem mieszkańców i gości z miast partnerskich w paradzie europejskiej ulicami miasta Gniezna. Po paradzie mieszkańcy Europejskiej Wioski Miast Partnerskich przystąpili do jej budowy i uroczystego otwarcia. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne wioska została przeniesiona z Rynku do Miejskiego Ośrodka Kultury, gdzie trwała do późnych godzin wieczornych. Każde miasto partnerskie przygotowało prezentacje multimedialne o swoim mieście, regionalne potrawy i trunki, którymi częstowali mieszkańców Gniezna, gry i zabawy dla dzieci, a także pokaz narodowych strojów i naukę języka.  Niemieckie miasto Speyer na okoliczność zakończenia roku polsko – niemieckiego serwowało mieszkańcom Gniezna tradycyjny bratwurst. Na zakończenie projektu wszyscy uczestnicy utworzyli Europejski Krąg Przyjaźni, chwytając się za ręce.
    Projekt cieszył się ogromnym zainteresowaniem zarówno ze strony mieszkańców Gniezna, jak i przybyłych gości.
 
Europejczyk Obywatelem
flagi2.JPG
obywatelm.JPG     Projekt został zrealizowany w terminie od 3 do 6 maja 2007 r. Wzięły w nim udział dwa miasta partnerskie Veendam i Speyer. Do uczestnictwa w projekcie „Europejczyk Obywatelem” zaprosiliśmy młodzież i opiekunów z miast partnerskich. Dzięki aktywnemu udziałowi, młodzież nauczyła się aktywnej postawy obywatelskiej, pokazała swoje zainteresowanie i zaangażowanie życiem społecznym swoich miast.
obywatel2m.JPG     Podczas trwania projektu odbyły się warsztaty dla młodzieży budzące aktywność europejską, wymianę opinii i refleksji na temat integracji europejskiej: jak ona powinna wyglądać, co cechuje młodzież europejską oraz jak należy rozumieć pojęcie europejskiej tożsamości. Uczestnicy projektu wzięli udział w paradzie europejskiej ulicami Gniezna oraz mini turnieju piłki nożnej opartym na zasadach fair-play.
    Projekt „Europejczyk Obywatelem” był projektem edukacyjnym. Dzięki niemu młodzież  z miast partnerskich lepiej się poznała, nawiązała nowe znajomości, a także miała okazję porozmawiać w innym języku.
 
Konferencja miast partnerskich „Wykorzystywanie funduszy strukturalnych
jako wspólne doświadczenie miast partnerskich”
flagi3.JPG
konfmp2m.jpg     W okresie od 15 do 17 listopada 2007 r. Miasto Gniezno odwiedziły delegacje z miast partnerskich: Veendam, Speyer, Radviliskis, Esztergom, Anagni. Zaprosiliśmy do Pierwszej Stolicy Przedstawiciela Komisji Europejskiej Hugh Bakera, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli urzędów z miast partnerskich, studentów oraz mieszkańców Gniezna.
konfmpm.jpg     Uczestnicy konferencji z miast partnerskich podzielili się doświadczeniem w pisaniu i realizacji projektów pochodzących ze środków europejskich, dzięki przygotowanym prezentacjom multimedialnym obrazującymi projekty zrealizowane w swoich miastach. Przedstawiciel Komisji Europejskiej przybliżył rolę, jaką spełnia Komisja Europejska polityce strukturalnej, a Miasto Gniezno pochwaliło się dotychczasowymi przedsięwzięciami zrealizowanymi ze środków unijnych. Drugi dzień konferencji miał charakter zamknięty, uczestnicy projektu z miast partnerskich oraz przedstawiciele Miasta Gniezna uczestniczyli w warsztatach. Miały one na celu dyskusję, wymianę dobrych praktyk podczas pisania projektów oraz wad i zalet poszczególnych programów.
    Projekt Miasta Gniezna pt. „Wykorzystywanie funduszy strukturalnych jako wspólne doświadczenie miast partnerskich” był projektem poświęconym zagadnieniom funduszowym, w którym udział wzięli specjaliści z danej dziedziny.
 
Europejski Turniej Piłki Nożnej
flagi4.JPG 
turniejm.JPG     Projekt europejski odbywał się w terminie od 22 do 25 maja 2008 r. Wzięły w nim udział delegacje miast partnerskich z Radviliskis, Esztergom, Veendam i Umania. Uczestnikami projektu pt. „Europejski Turniej Piłki Nożnej” była młodzież z miast partnerskich i Gniezna w przedziale wiekowym 14-15 lat.
turniej2m.JPG     Młodzi uczestnicy rozwinęli przyjacielskie kontakty, współpracę, a także pogłębili doświadczenie poprzez udział w międzynarodowych zawodach sportowych. Projekt odbywał się przez kilka dni, podczas których młodzież rywalizowała między sobą na zasadach fair-play w piłkę nożną i piłkarzyki stołowe. Nad sprawnym przebiegiem turnieju czuwali opiekunowie i wychowawcy każdej z drużyn. Turniej zakończył się uroczystą galą, wręczeniem nagród i odznaczeń młodym sportowcom.
    Dzięki projektowi pt. „Europejski Turniej Piłki Nożnej” młodzież oprócz przełamania bariery językowej i kulturowej, nauczyła się współpracy  i rywalizacji zgodnie z zasadami fair - play.


Konferencja Miast Parterskich "Współpraca dla środowiska"
flagi6.JPG
srodow1m.jpg    Ekologia jest jednym z poważniejszych wyzwań, jakie niesie ze sobą nowoczesna cywilizacja. Zanieczyszczenie powietrza, gleby i wód, składowanie odpadów czy wyczerpywanie się konwencjonalnych źródeł energii to nie problemy, z którymi każdy z nas może poradzić sobie samemu. Tylko dzięki wspólnym inicjatywom i sprzężonemu programowi działania możemy z odwagą patrzeć w przyszłość naszej planety. Dlatego też wielką radością napawać mogą takie działania, jak konferencja nazwana symbolicznie „Współpraca dla środowiska”, a sfinansowana z programu „Town Twinning”, która zakończyła się 21 marca 2009 roku w Kolegium Europejskim. Na zaproszenie Prezydenta Miasta srodow2m.jpgGniezna Jacka Kowalskiego wzięły w niej udział delegacje z sześciu naszych miast partnerskich: szwedzkiego Falkenbergu, włoskiego Anagni, niemieckiego Speyer, litewskiego Radviliskis, ukraińskiego Humania oraz węgierskiego Esztergomu.
    Podczas czterodniowego pobytu w Pierwszej Stolicy Polski nasi przyjaciele z całej Europy mieli okazję poznać uroki Gniezna i jego okolic oraz praktycznie i teoretycznie przyjrzeć się rozwiązaniom stosowanym przez nasz region w celu lepszej ochrony środowiska naturalnego. Odwiedzili więc miedzy innymi zakłady firmy Paroc w Trzemesznie, gdzie produkuje się wełnę mineralną, wykorzystywaną między innymi do izolacji termicznych i akustycznych oraz Składowisko Odpadów Komunalnych w Lulkowie. Obejrzeli oni także gnieźnieńskie jeziora, w tym Winiary i Jelonek, które zostaną objęte programem rewitalizacji poprzez inaktywację fosforu w osadach dennych.
srodow3m.jpg    Najważniejszym jednak punktem całej wizyty naszych zagranicznych przyjaciół była sama konferencja, podczas której wszystkie delegacje zaprezentowały rozwiązania z dziedziny ekologii stosowane w ich miastach. Szwedzi z Falkenbergu pokazali, jak w ich małej ojczyźnie wykorzystuje się energię wiatru do pozyskiwania aż 15 procent energii wykorzystywanej przez mieszkańców. Litwa pochwaliła się działaniami powstałego niedawno Centrum Edukacji Ekologicznej, a Węgrzy badaniami ukazującymi możliwość zamieszczenia kolektorów słonecznych na dachach esztergomskich domów. Niemiecka prezentacja wiele mówiła na temat prób wykorzystania alternatywnych źródeł energii w srodow4m.jpgSpeyer oraz inicjatywach społecznościowych związanych ze sprzątaniem miasta. Miasto Gniezno, jako gospodarz spotkania ukazało całą serię działań skierowanych do zwiększenia świadomości mieszkańców z dziedziny ekologii. były to między innymi akcje „Godzina dla Ziemi", Wielkie Wiosenne Sprzątanie Miasta Gniezna, „Zakupy z własną torbą", I Gnieźnieńskie Dni Recyklingu, akcja „Lansuj beż, bo modny jest", „Oszczędzaj energię - oszczędność na co dzień", Rajd Rowerowy z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju oraz Europejskiego Dnia bez Samochodu czy odbudowa zieleni w miejscu upamiętniającym wizytę Ojca Świętego Jana Pawła II w Gnieźnie lub Sprzątanie Świata 2008 - Ziemia w Twoich Rękach. Do prelegentów dołączył także przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Andrzej Muter oraz Bartosz Szeszko z Departamentu Infrastruktury i Środowiska z Ministerstwa Środowiska, których obecność przyczyni się do jeszcze wnikliwszego i bardziej fachowego spojrzenia na tematy poruszane podczas tej konferencji.
    Uczestnicy spotkania byli niezwykle zadowoleni z wymiany doświadczeń w tak ważnych sprawach i wyrazili nadzieję, iż konferencja ta stanie się początkiem, wspólnych i ciekawych przedsięwzięć w ramach ochrony środowiska oraz przyczyni się do zwiększenia świadomości społecznej na temat konieczności wspólnej troski o naszą planetę.

Dzielimy się doświadczeniem
europa.JPG    Miasto Gniezno słynie już w Polsce ze swojej aktywności w dziedzinie pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów naukowych, kulturalnych i sportowych z programu Komisji Europejskiej Town Twinning oraz ze swojej otwartości i zażyłej współpracy z miastami partnerskimi. Dlatego pracownicy Urzędu Miejskiego poproszeni zostali o podzielenie się swoimi doświadczeniami z innymi podmiotami.
    7 lipca 2009 w Szczecinie odbyła się konferencja zorganizowana przez Punkt Kontaktowy Komisji Europejskiej w Polsce Programu „Europa dla obywateli”. Podczas konferencji Daria Kulecka z Miejskiego Centrum Innowacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Gnieźnie zaprezentowała wybrane projekty, które zostały zrealizowane w ostatnim czasie w Gnieźnie, a także opowiedziała o projekcie „Zdrowy Europejczyk”, który jeśli przejdzie pozytywną ocenę Komisji europejskiej zostanie zrealizowany w 2010 roku podczas Dni Gniezna.
 
 Gniezno w Katalogu Dobrych Praktyk
katalog1m.jpg    Już drugi rok z rzędu Pierwsza Stolica Polski znalazła się w „Katalogu Dobrych Praktyk” będącym zbiorem najciekawszych projektów zrealizowanych w ramach unijnego Programu Europa dla Obywateli.
katalog2m.jpg    Katalog został wydany, aby ukazać najlepsze projekty, które mogą być dla polskich samorządów i innych podmiotów przykładem, jak właściwie i sprawnie realizować przedsięwzięcia z unijnych funduszy. Projekty dotyczą trzech obszarów: współpraca mieszkańców miast partnerskich, działalność obywatelska organizacji pozarządowych, a także pamięć o ofiarach reżimu nazistowskiego i stalinowskiego.
    Gnieźnieński projekt zamieszczony w katalogu to zrealizowane w marcu 2009 roku spotkanie o nazwie „Współpraca dla środowiska”. Wzięły w nim udział delegacje  naszych miast partnerskich: Falkenberg, Anagni, Speyer, Radviliskis, Humań i Esztergom. Kwota dofinansowania, jakie Miasto Gniezno otrzymało na to zadanie z Komisji Europejskiej to: 6.030,66 €.

Współpraca dla zdrowia
flagi6.JPG
zdrowie1m.JPG    Aż sześć miast partnerskich odwiedziło Pierwszą Stolicę Polski, aby wspólnie dyskutować o problemach zdrowie2m.JPGpromocji zdrowia w swoich regionach. Oprócz cennej wymiany doświadczeń, spotkanie to dostarczyło jego uczestnikom wiele niezapomnianych wrażeń z pobytu w Gnieźnie, a naszym mieszkańcom możliwość zapoznania się ze sposobami, w jaki nasi europejscy przyjaciele rozwiązują problemy związane z troską o dobre samopoczucie swoich obywateli.
    Przypomnijmy, iż zaproszenie delegacji z: włoskiego Anagni, węgierskiego Esztergomu, litewskich Radviliskis, niemieckiego Speyer, ukraińskiego Umania oraz holenderskiego Veendam nie byłoby możliwe, gdyby nie fundusze pozyskane zdrowie3m.JPGprzez Miasto Gniezno z Komisji Europejskiej w ramach programu Town Twinning. Dzięki nim, między 6 a 9 zdrowie4m.JPGmaja 2010 roku, nasi goście mogli wziąć udział w wielu atrakcjach, jakie przygotowała dla nich Pierwsza Stolica Polski.
    Z pewnością niezapomnianym doświadczeniem był dla wszystkich udział w grze ulicznej „Przełamujemy bariery mentalne”. Wspólna zabawa polegała tu na tym, aby pełnosprawne osoby, zrealizowały określone zadania, poruszając się po Gnieźnie na wózkach inwalidzkich. Ukazało im to, z jakimi trudnościami borykać się muszą osoby na co dzień korzystające z takich urządzeń. Dowiedzieli się też, iż niełatwo jest być zmuszonym prosić kogoś co chwilę o pomoc, w dotarciu do określonego miejsca. Wrażenia uczestników zdrowie5m.JPGgry ulicznej zostały zebrane w specjalnych ankietach. Ich podsumowaniem zajęła się Dyrektor Wydziału zdrowie7m.JPGUsług Społecznych UM Renata Góralczyk – Zielonka przedstawiając wyniki swoich prac na specjalnej konferencji naukowej.
    To właśnie ta konferencja była jednym z najważniejszych punktów całego spotkania w Gnieźnie. Wszystkich jej uczestników serdecznie powitał Prezydent Jacek Kowalski, który życzył owocnych obrad, z korzyścią dla mieszkańców. Następnie, goście z naszych Miasta Partnerskich zaprezentowali zagadnienia związane z problematyką zdrowia i jego promocji w swoich gminach. Zaproszeni na tą konferencję gnieźnianie dowiedzieli się więc, jak w Esztergom skonstruowano niezwykle rozwinięty program szczepień oraz dlaczego w Speyer tak dba się o kondycję fizyczną osób starszych. Umań zdrowie6m.JPGzaprezentował możliwości swojej bazy szpitalnej, a Veendam przedstawił lecznicze właściwości zdrowie8m.JPGwydobywanego tam „białego złota”. Radviliskis omawiało przyczyny i możliwości przeciwdziałania zjawisku ujemnego przyrostu naturalnego, a Anagni poświęciło swoją prezentację kwestii organizacji kompleksowej opieki zdrowotnej w swojej gminie. Także Gniezno zaprezentowało się z dobrej strony, dzięki świetnym referatom Iwony Malinger oraz Joanny Lipskiej z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.
    Oczywiście nasi goście mieli czas także na inne, mniej naukowe aktywności. Uświetnili oni swoją obecnością Dni Gniezna, zwiedzili zbytki miasta oraz Szkołę zdrowie9m.JPGPodstawową Nr 5, skorzystali z oferty kręgielni oraz wzięli udział w pikniku na Wigwamie. Wszystko to spowodowało, iż pobyt w Pierwszej Stolicy Polski nie tylko przyniesie wymierne owoce, w postaci wiedzy i nowych doświadczeń, ale także będzie cennym i pięknym wspomnieniem.


Razem dla Europy

    Ponad dwadzieścia osiem tysięcy euro otrzymało w 2009 roku Miasto Gniezno z Programu Town Twinning „Europa dla obywateli”. Pieniądze te miały być przeznaczone na zorganizowanie cyklu trzech konferencji, pod wspólnym tytułem „Razem dla Europy”. Pierwsza z nich odbyła się między 24 a 26 września 2010 roku. Wzięli w niej udział przedstawiciele trzech miast partnerskich Pierwszej Stolicy Polski: Radviliskis z Litwy, Esztergomu z Węgier oraz Humania z Ukrainy. Tematem przewodnim spotkania były inwestycje miejskie i wymiana doświadczeń w ich zakresie. 
    Trzydniowy pobyt w Gnieźnie wypełnił naszym gościom bogaty program obfitujący zarówno w punkty programu merytorycznie związane z tematem konferencji, jak i atrakcje o bardziej turystycznym wymiarze. Zainicjowany został on uroczystą kolacją, na której Prezydent Jacek Kowalski powitał wszystkich przybyłych oraz wyraził radość z faktu, iż zjednoczona Europa potrafi uczyć się od siebie dla dobra wszystkich krajów.
    Sobota rozpoczęła się od kilkugodzinnej konferencji w Kolegium Europejskim, podczas której nasi partnerzy przedstawili inwestycje zrealizowane w ich miastach, dzięki środkom unijnym oraz własnym. Także gnieźnianie pochwalić się mogli osiągnięciami przed gośćmi z zagranicy. Dyrektor Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego UM Grzegorz Ostach zaprezentował podsumowanie remontów i inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów oraz dróg i ulic na terenie naszego miasta. Kierownik Referatu Ochrony Środowiska UM Jadwiga Trzcińska opowiedziała o rewitalizacji jezior Jelonek i Winiary w Gnieźnie, na którą nasz samorząd pozyskał prawie milion złotych z programu Life+. Jan Lewandowski z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji przedstawił projekt  modernizacji oczyszczalni ścieków, który otrzymał około 35 milionów złotych dofinansowania w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko”. Nie zabrakło również prezentacji dotyczącej przygotowywanego zakładu zagospodarowania odpadów w Lulkowie, o którym opowiedział Karol Kasprzyk z UM. Infrastrukturę sportową w naszym mieście przedstawił zaś Marek Szczepanowski z Referatu Kultury i Sportu UM. 
    Drugą część dnia wypełniły objazdy po miejskich inwestycjach. Goście obejrzeć więc mogli budynek generujący mieszkania socjalne przy ul. Liliowej czy basen miejski. Bardzo miły przebieg miała wizyta w Przedszkolu nr 9, gdzie Dyrektor Daniela Napieczyńska oprowadziła gości po strefach rekreacji dziecięcej oraz przepięknym budynku, gdzie na wszystkich czekała słodka niespodzianka. Równie wspaniałe przyjecie czekało na naszych zagranicznych parterów w Przedszkolu nr 2. Dyrektor Halina Siwka zaprezentowała tam nowy budynek zrewitalizowany dzięki funduszom unijnym.
    Niedziela była dniem relaksu i pięknej pogody, która towarzyszyła gościom podczas wyjazdu do Biskupina, gdzie miejsce miał wspaniały Festyn Archeologiczny. Dodatkowych wrażeń, po powrocie do Gniezna dostarczył wszystkim mecz Startu Gniezno, który walczył o awans do Ekstraligi Żużlowej.
    Nasi goście powrócili już do domów wywożąc z Gniezna piękne wspomnienia, nowe doświadczenia i pomysły. Miejmy nadzieję, że pomogą im one w realizacjach ciekawych, przyszłych inwestycji w ich miastach. Już wkrótce kolejna okazja do wzajemnej nauki: w marcu 2011 roku druga część konferencji, związana z turystyką.


Turystyka i kultura
flagi1.JPG
europa1m.JPGeuropa2m.JPG    Turystyka i kultura były głównym tematem kolejnego już spotkania miast partnerskich Pierwszej Stolicy Polski, które odbyło się miedzy 6 a 8 maja 2011 roku. Goście z sześciu zaprzyjaźnionych samorządów: Esztergomu, Falkenbergu, Radviliskis, Sergiev Posad, Umania i Veendam uświetnili swoimi stoiskami obchody Dni Gniezna, zwiedzili miasto, spotkali się z jego włodarzami, a przede wszystkim wzięli udział w specjalnej konferencji, podczas której wymienić mogli poglądy na kwestie finansowania i rozwoju turystyki w średniej wielkości miastach Europy. Na realizację tego i dwóch podobnych spotkań Miasto Gniezno otrzymało z Unii Europejskiej, w ramach programu „Europa dla obywateli” europa3m.JPGeuropa4m.JPGdofinansowanie w wysokości 28 tysięcy euro.
    Już od wczesnych godzin sobotniego poranka gnieźnieński Rynek wypełniał się licznymi stoiskami reprezentującymi szerokie spektrum oferty sportowo – rekreacyjnej gnieźnieńskich klubów, stowarzyszeń i innych podmiotów. Napływający coraz liczniej mieszkańcy mogli również odwiedzić stoiska naszych miast partnerskich, które przygotowały dla nich, to co najlepsze. Nie zabrakło smacznych specjałów kulinarnych, miłych gadżetów oraz informacyjnych folderów. Miła atmosfera i piękna pogoda sprawiły, że cała sobotnia impreza przyciągnęła naprawdę europa5m.JPGeuropa6m.JPGwielu zadowolonych Gnieźnian.
    W tym samym czasie w MOK odbywało się spotkanie przedstawicieli resortów kultury miast partnerskich prowadzone przez Dyrektora Pawła Kostusiaka. Rozmawiano o nowych polach współpracy oraz wymieniano doświadczenia i pomysły na przyszłość. Zaprezentowano także niezwykłe dzieło litewskiego twórcy przedstawiające wizję Bitwy pod Grunwaldem. Warto wspomnieć, iż artyście wykonanie tej rzeźby zabrało aż pięć lat.
    Najważniejszym punktem całego spotkania miast partnerskich była jednak europa7m.JPGeuropa8m.JPGkonferencja naukowa w Kolegium Europejskim. Ciekawe prezentacje multimedialne oraz filmy promocyjne pokazywały najsilniejsze i najsłabsze punkty oferty turystycznej poszczególnych samorządów. Nie zabrakło także wystąpienia Marty Dąbrowskiej, przedstawicielki Instytutu Adama Mickiewicza odpowiedzialnej za program „Europa dla obywateli”. Pochwaliła ona Gniezno za niezwykłą skuteczność i rokroczne pozyskiwanie środków unijnych na spotkania partnerskich samorządów.
    Kolejna konferencja i następna szansa na wymianę doświadczeń już we europa9m.JPGeuropa10m.JPGwrześniu. Z pewnością i tym razem przyniesie ona wspaniałe owoce.


Gniezno w Katalogu Dobrych Praktyk
praktykim.jpg    Projekt Pierwszej Stolicy Polski pod nazwą „Europejska współpraca dla zdrowia” zrealizowany w maju 2010 roku znalazł się w Katalogu Dobrych Praktyk Programu „Europa dla Obywateli”. W publikacji znalazły się opisy tych projektów zrealizowanych przez polskie samorządy, które mogą być inspiracją i pomocą przy pisaniu wniosków o dofinansowanie unijne dla kolejnych podmiotów.
    Program „Europa dla Obywateli” zapewnia wsparcie finansowe inicjatywom prowadzonym na poziomie lokalnym, regionalnym i europejskim, które umożliwiają współpracę obywatelom różnych państw członkowskich UE przyczyniając się do rozwijania dialogu międzykulturowego i poczucia tożsamości europejskiej. Projekt Gniezna już po raz trzeci ukazał się w oficjalnym katalogu wydawanym przez Punkt Kontaktowy programu "Europa dla Obywateli".

Edukacja - wspólna sprawa
flagi6.JPG
edukacja1m.JPG     Kształcenie młodych ludzi jest jednym z podstawowych zadań każdego państwa. To od jakości tego procesu zależy, jak w przyszłości wyglądać będzie wspólna Europa. Dlatego warto wymieniać poglądy na temat jakości i sposobu edukacji w różnych krajach tak, by uczyć się od siebie nawzajem. Właśnie ta myśl przyświecała uczestnikom konferencji „Edukacja – wspólna sprawa”. Na przeprowadzenie tego i dwóch podobnych, zrealizowanych już spotkań Miasto Gniezno otrzymało z Unii Europejskiej, w ramach programu „Europa dla obywateli” dofinansowanie w wysokości 28 tysięcy euro.
edukacja3m.JPG edukacja4m.JPG    Z czterodniową wizytą przyjechały do Gniezna delegacje z sześciu miast partnerskich: Esztergomu, Falkenbergu, Radviliskis, Umania, Speyer oraz Anagni. Goście zostali przywitali na specjalnej, inauguracyjnej kolacji przez Prezydenta Miasta Gniezna Jacka Kowalskiego oraz przedstawicieli Rady Miasta Gniezna. Następne dni wypełniły im między innymi wizyty w gnieźnieńskich szkołach. W Gimnazjum nr 4 Dyrektor Maria Maćkowiak oprowadziła gości po budynku, opowiedziała o placówce, a uczniowie przestawili działalność Koła Europejskiego. W Szkole Podstawowej Nr 3 nasi partnerzy pod opieką edukacja5m.JPG edukacja6m.JPGDyrektora Radosława Sobkowiaka uczestniczyć mogli w pokazowych lekcjach wychowania fizycznego oraz języka angielskiego. Potem wzięli udział w uroczystym pasowaniu pierwszaków na uczniów i przyjęciu ich w poczet szkolnej społeczności.
    Sobotnie przedpołudnie wypełniła konferencja, podczas której poszczególne delegacje prezentowały problemy i wyzwania, jakie stoją przed samorządami w zakresie sprawowania nadzoru nad miejską edukacją. Obecni na spotkaniu dyrektorzy gnieźnieńskich placówek edukacyjnych, nauczyciele i przedstawiciele władz miasta mogli więc dowiedzieć się wiele na temat zaplecza technicznego, edukacja7m.JPG edukacja8m.JPGprogramów oraz stanu szkolnictwa na Węgrzech, w Niemczech, Na Ukrainie, w Szwecji, we Włoszech oraz na Litwie. Blaski i cienie gnieźnieńskiej oświaty zaprezentował Piotr Fischer z Referatu Edukacji UM.
    Wolny czas wypełniły delegacjom wizyty w Biskupinie oraz na kręgielni, a także dwustronne rozmowy z przedstawicielami gnieźnieńskich szkół. Okazuje się, że spotkanie miast partnerskich to nie tylko merytoryczna wymiana doświadczeń, ale również praktyczne i namacalne owoce współpracy. Reprezentanci Falkenbergu, edukacja9m.JPG edukacja10m.JPGSpeyer i Anagni spotkali się bowiem w placówkach z nauczycielami i dyrekcją kilku gnieźnieńskich szkół, by pomówić o ewentualnej współpracy i wymianie uczniów. Być może zaprocentuje to kolejnymi programami i wspólnymi inicjatywami pogłębiającymi naszą wiedzę o wspólnej Europie.

Aktywny senior
flagi6.JPG

town1m.jpg town2m.jpg     Cztery dni wypełnione ciekawymi punktami programu związanymi z rekreacją, kulturą, sportem, kwestiami społecznymi oraz naukowymi dyskusjami czekały gości z Miast Partnerskich w Pierwszej Stolicy Polski. Naszym przyjaciołom z zagranicy z pewnością nie zabrakło atrakcji również dlatego, że ich przyjazd zbiegł się z Dniami Gniezna oraz inauguracją Euro 2012.
     Oprócz oficjalnych kolacji i spotkań z Prezydentem Jackiem Kowalskim oraz reprezentantami Rady Miasta, na przedstawicieli Umania, Radviliskis, Esztergomu, Speyer, Anagni oraz Veendam czekały inne, ważne punkty programu. Były to między innymi otwarcie Skweru im. Miasta Anagni , 20-lecie współpracy Gniezna i Speyer oraz Międzynarodowy Turniej Piłkarski , o town3m.jpg town4m.jpgktórych to pisaliśmy już w poprzednich artykułach. Szerszej publiczności swoje oferty Miasta Partnerskie zaprezentowały w piątkowe popołudnie na Strefie Kibica. Wtedy to, w ogromnym namiocie można było spróbować litewskiego sękacza, holenderskich jabłek, ukraińskiej słoninki, włoskiego makaronu, węgierskiej kiełbasy oraz zapoznać się z materiałami promującymi nasze niemieckie miasto partnerskie. Nie zapomniano oczywiście również o pokarmie dla duszy. Na Placu Świętego Wojciecha, 9 czerwca 2012 roku, przed koncertem Lady Pank zaprezentowały się zespoły muzyczne z Esztergom, Radviliskis i Speyer.
     O miejscu seniorów we współczesnym świecie dyskutowano na specjalnej konferencji „Active senior”, którą zorganizowano w Kolegium town5m.jpg town6m.jpgEuropejskim. Goście mogli tam wysłuchać wykładu dr. Mieszka Ciesielskiego oraz zaprezentować swoje metody integracji międzypokoleniowej. Niedzielnym popołudniem wszyscy uczestnicy spotkania zebrali się zaś na specjalnym treningu paneurytmii oraz nordic walking zorganizowanym przez Gnieźnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku.
     Jako, że duch piłki nożnej wypełniał szczelnie każdy zakątek przestrzeni miejskiej, nie zabrakło także wspólnego oglądania futbolowych zmagań i kibicowania zaprzyjaźnionym drużynom. Z pewnością także podczas następnych spotkań dofinansowanych z programu Town Twinning nie zabraknie tak ciekawych punktów programu oraz niezapomnianych wrażeń, town7m.jpg town8m.jpgktóre nasi przyjaciele wywiozą z Pierwszej Stolicy Polski.

 
 
 

Administrator
tel.: +48 61 426 04 34
wiktorkolinski@gniezno.eu
 
 
Urząd Miejski
ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno
tel.: +48 61 426 04 00
e-mail: urzad@gniezno.eu