Festiwal Kultury Słowiańskiej „Koronacja Królewska" to impreza od wielu lat upamiętniająca dziedzictwo historyczne Polski Piastów oraz upowszechniająca dorobek kultury słowiańskiej. Festiwalowi przyświeca od początku idea, że historia Polski oraz jej piastowskie dziedzictwo kulturowe mogą stanowić nadal inspirację do podejmowania ciekawych przedsięwzięć artystycznych. Duża uwaga przywiązywana jest do działań edukacyjnych, kierując się zasadą, że „mądrze się bawić to dobrze się uczyć".

Festiwal odbywa się w środku lata, w przestrzeni miejskiej, w centrum Gniezna, na Placu Świętego Wojciech pod katedrą, w formule bezpłatnej i otwartej dla wszystkich odbiorców.

Dwudniowe wydarzenie o charakterze rekonstrukcyjnym łączy elementy edukacyjne i kulturowe, wykorzystujące historię Gniezna jako Pierwszej Stolicy Polski – miejsca, które dało początek Państwu Polskiemu. Widowisko organizowane od 2000 roku pod hasłem „Spotkania z historią” w 2009 roku zostało zmodyfikowane pod względem merytorycznym, a do bogatego programu weszły na stałe elementy teatralne, znajdujące swój wyraz w inscenizacjach koronacji pierwszych królów polskich.

Każdego roku w ostatni weekend lipca festiwal przyciąga do Gniezna wielu turystów spragnionych bezpośredniego kontaktu z realiami piastowskiej Polski. U podnóży gnieźnieńskiej katedry powstaje średniowieczne obozowisko z kramami rzemieślników, gdzie każdy może wziąć udział w ciekawych warsztatach próbując swoich sił w wyrobie biżuterii, tkaniu krajek, szyciu sakiewek ze skóry czy toczeniu naczyń na kole garncarskim. Sztukę władania bronią można podziwiać podczas bitew oraz turniejów: „O Miecz Bolesława Chrobrego” i łuczniczego „o Złoty Trzos Gnieźnieńskiego Grodu”.